Niews

"Opendeurdagen" op 14 en 15 Maart

"Opendeurdagen" op 14 en 15 Maart - Het team van commerciële medewerkers van CHASSIS 2000 nodigt u met genoegen uit voor de opendeurdagen tijdens het weekend van 14 en 15 Maart van 10u tot 18u. Kom naar onze showroom en ontdek de uitzonderlijke voorwaarden op ons volledige productengamma.
Meer info
Bekijk alle nieuws

Copyright


Kwaliteit van de informatie en service, aansprakelijkheidsbeperking

CHASSIS 2000 besteedt de grootste zorg aan het maken van haar site. Zij kan echter niet garanderen dat de informatie op de site helemaal juist is. De gebruiker dient zich er eveneens van bewust te zijn dat deze informatie zonder bericht vooraf gewijzigd kan worden. Hieruit volgt dat CHASSIS 2000 elke aansprakelijkheid van de hand wijst voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Op de portaalsite staan hyperlinks naar andere internetsites. CHASSIS 2000 is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites. De gebruiker dient zich te conformeren aan de gebruiksvoorwaarden.

Bovendien kan CHASSIS 2000 niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten in de adressen op de site of de domeinnamen op haar site.

Hoewel CHASSIS 2000 zich tot het uiterste inspant om een onderbreking wegens technische problemen te voorkomen, wijst zij elke aansprakelijkheid wegens onderbrekingen van de service of andere technische problemen van de hand.


Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, lay-out, illustraties en andere elementen op de site vallen onder het auteursrecht of, indien het gegevensbestanden betreft, onder specifieke wetgeving. Al deze elementen zijn eigendom van CHASSIS 2000 of, in het desbetreffende geval, van een derde bij wie CHASSIS 2000 de nodige autorisaties heeft verkregen. nécessaires.

De tekstuele of cijfermatige informatie op de site kan gratis worden gebruikt indien de bron wordt vermeld en alleen voor niet-commerciële en niet-publicitaire doeleinden, tenzij anders is bepaald. Daarentegen is elke reproductie van deze informatie met een commercieel of publicitair karakter, alsmede elke vorm van gebruik of reproductie van de andere elementen op de site, zoals grafische lijnen, afbeeldingen, geluiden of informaticatoepassingen, zonder voorafgaande toestemming ten strengste verboden. Iedere aanvraag op dit gebied moet worden gestuurd naar het bestuur van CHASSIS 2000 (info@chassis2000.be).Overgebrachte informatie

Volgens de wet van het Grondgebied waaronder deze site valt, mag u geen illegale, bedreigende, lasterlijke, obscene, aanstootgevende, provocerende, pornografische of blasfemische informatie of iedere andere informatie die kan leiden tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid, overbrengen.